Viestintä

Image of a brilliant night sky and a guy looking at it
CC0 by artist Greg Rakozy via stocksnap.io

Mielioikeudet.net-verkostolta voi pyytää kirjoituksia ja artikkeleita lehtiin, nettifoorumeille tai kirjoihin. Kirjoituspalkkioista sovitaan tapauskohtaisesti. Verkoston kautta saa myös haastatteluja eri medioihin. Verkostoa voi pyytää mukaan myös erilaisiin yhteistyöhankkeisiin.

Tutkija Mari Stenlund on kirjoittanut yleistajuisesti tutkimuksestaan, ja entisenä freelance-toimittajana ja tiedeviestinnän perusopinnot läpikäyneenä hän tuntee jutunteon ja tutkimusviestinnän perusperiaatteet. Mielioikeudet.net-verkostoon kuuluu myös kirjoittavia ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneita kokemusasiantuntijoita, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveyden ongelmista ja/tai psykiatrisesta hoidosta.