Koulutuspalvelut

mari_004
Mari Stenlund (kuva: Risto Nyyssönen)

Suunnitteletko koulutusta mielenterveystyössä työskentelevien, uskonnollisissa yhteisöissä toimivien tai muutoin ihmisoikeuksista, mielenterveydestä ja uskonnosta kiinnostuneiden tarpeisiin? Mari Stenlund kouluttaa mielioikeuksiin liittyvistä teemoista esimerkiksi psykiatrisissa hoitoyksiköissä ja seurakunnissa. Koulutus voidaan toteuttaa myös yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveyden ongelmista ja/tai psykiatrisesta hoidosta. Koulutuspalkkioista sovitaan tapauskohtaisesti.


Erityisesti mielenterveystyötä tekeville suunnatut koulutukset

Picture of a dirt road in a forest
CC0 by artist Alex Holyoake via stocksnap.io

Psykoottisen todellisuusnäkemyksen luonne

 • Miten psykoosi määritellään psykiatrisessa diagnostiikassa ja psykiatrian filosofiaa käsittelevässä keskustelussa (ns. arvosidonnainen psykoosimalli)?
 • Mikä erottaa psykoottiset todellisuusnäkemykset muista poikkeuksellisista todellisuusnäkemyksistä (esim. uskonnollisista hahmotustavoista ja poliittisesta toisinajattelusta)?

Uskonnon- ja mielipiteenvapaus psykoottisen ihmisen oikeuksina

 • Mitä uskonnon- ja mielipiteenvapaus pohjimmiltaan turvaa?
 • Millainen uskonnon- ja mielipiteenvapauden ymmärtämistapa on mielekäs myös silloin, kun ihmisellä on psykoottisia harhaluuloja?

Uskonnolliset yhteisöt ja mielenterveys

 • Mikä merkitys uskonnolla ja uskonnollisella yhteisöllä on psykiatrisessa hoidossa?
 • Mitä mielenterveyshaasteita yksilö saattaa kohdata uskonnollisessa yhteisössä?
 • Miten uskonnollisuus ja uskonnollinen yhteisö tukee mielenterveyttä?

Arvoperustainen hoitokäytäntö uskonnon- ja mielipiteenvapautta edistämässä

 • Millaisia valmiuksia uskonnon- ja mielipiteenvapauteen sisältyy?
 • Mitä on arvoperustainen hoitokäytäntö (values-based practice) ja miten sen avulla tuetaan psykiatrisessa hoidossa olevan ihmisen valmiuksia?

Muut koulutusteemat

Hengellisen väkivallan käsitteellistä tarkastelua

 • Mitä on hengellinen väkivalta?
 • Millaisena ilmiönä hengellinen väkivalta näyttäytyy, kun otetaan huomioon, että ihmisillä on oikeus sekä uskonnonvapauteen että mielenterveyteen?

Uskonnon- ja mielipiteenvapaus eri vapauskäsitysten näkökulmasta

 • Mitä tarkoittaa vapaus? Miten vapauskäsitys vaikuttaa siihen, mitä uskonnon- ja mielipiteenvapaudessa pidetään oleellisena?
 • Turvaako uskonnon- ja mielipiteenvapaus oikeuden mielen sisältöihin, ajatusprosesseihin vai kykyyn uskoa ja ajatella?