Uskonnolliset menetelmät ja lähtökohdat suomalaisessa mielenterveystyössä

Diakonian tutkimus -aikakauskirjan numerossa 2/2017 on julkaistu Mari Stenlundin yhdessä mielenterveyden kokemusasiantuntijoiden konsulttiryhmän kanssa kirjoittama artikkeli, jonka otsikko on Uskonnolliset menetelmät ja lähtökohdat suomalaisessa mielenterveystyössä.

Artikkelin tiivistelmä on tässä:

Tässä artikkelissa tarkastelemme kokemusperustaisella käsiteanalyysilla uskonnollisia menetelmiä ja lähtökohtia suomalaisessa mielenterveystyössä, joka sisältää tässä artikkelissa myös päihdetyön. Tutkimuskysymyksiä ovat: 1) millaisessa suhteessa uskonnolliset menetelmät ja lähtökohdat ovat julkiseen mielenterveystyöhön ja 2) millaisia eri tavoin julkiseen mielenterveystyöhön suhteessa olevia uskonnollisia menetelmiä ja lähtökohtia suomalaisessa mielenterveystyössä on käytössä. Jaottelemme uskonnolliset menetelmät ja lähtökohdat suhteessa julkiseen mielenterveystyöhön vaihtoehtoisiksi, täydentäviksi ja sisältyviksi, joskin tämä jaottelu on liukuva, ja moni menetelmä ja lähtökohta sijoittuu kategorioiden väliin. Julkiseen mielenterveystyöhön sisältyviksi uskonnollisiksi menetelmiksi listaamme tässä artikkelissa esimerkiksi kristillisen psykoterapian ja kristillisen alkoholisti- ja narkomaanityön (KAN ry). Julkista mielenterveystyötä täydentäviä uskonnollisia menetelmiä ja lähtökohtia ovat esimerkiksi Unity in Duality -terapia sekä 12 askeleen ohjelmat. Julkiselle mielenterveystyölle vaihtoehtoisia uskonnollisia menetelmiä ja lähtökohtia ovat muun muassa eksorsismi, ex-gay-liike ja scientologia/dianetiikka. Analyysimme osoittaa uskonnollisten menetelmien ja lähtökohtien moninaisuuden sekä sen, että niiden asema määrittyy myös sen perusteella, miten avoimesti tai torjuen julkisen mielenterveystyön puolelta niihin suhtaudutaan.

Koko artikkeli on luettavissa täällä: http://dts.fi/files/2009/10/Diakonian-tutkimus-2-17.pdf