Millainen hoidon järjestäjän tulisi olla toiminnassaan

Mielioikeudet.net-sivusto julkaisee yhden verkoston jäsenen ajatuksia siitä, millaista on mielekäs ja inhimillinen mielenterveydenhoito.


Millainen hoidon järjestäjän tulisi olla toiminnassaan

Hyvään mielenterveyden hoitoon pätee sama kuin yleensäkin ihmisten välisiin suhteisiin. Emme halua huonojen suhteiden ikäviä piirteitä: kaikki vähättelevä ja negatiivinen viittailu pitäisi olla poissa kuvioista.

Tarvitaan asiallista kuuntelua myös sielun ilmeellä. Asiakas aistii henkilökunnan sielun ilmeen ja ajatukset, vaikka he eivät sanoisi niitä ääneen.

Asiakkaat haluavat olla palveltuja, kunnioitettuja, osallisia, arvostettuja, huomioituja ja välitettyjä. Ei pidä hyysätä ja huolehtia liikaa, vaan välittäminen on osa toimintaa.

Ei myöskään tulisi olla keskinäistä reviirijakoa, kuten jakoa noihin ja meihin. Hoidon järjestäjien tulisi olla aidosti mukana ja tarvittaessa sanoa ja kyetä ottamaan vaikeatkin asiat puheeksi sopivasti. Jatka lukemista ”Millainen hoidon järjestäjän tulisi olla toiminnassaan”

Sielunhoitoterapian asema terapian kentällä ja evankelis-luterilaisessa kirkossa

Mari Stenlundin kirjoitus Sielunhoitoterapian asema terapian kentällä ja  evankelis-luterilaisessa kirkossa on julkaistu Diakonian tutkimus -aikakauskirjan numerossa 1/2017. Kirjoitus on osa laajempaa artikkelia, jonka kirjoittamisprosessissa on ollut mukana mielenterveyden kokemusasiantuntijoita. Lehti on vapaasti luettavissa täältä (Marin kirjoitus alkaa sivulta 54).