Sielunhoitoterapian asema terapian kentällä ja evankelis-luterilaisessa kirkossa

Mari Stenlundin kirjoitus Sielunhoitoterapian asema terapian kentällä ja  evankelis-luterilaisessa kirkossa on julkaistu Diakonian tutkimus -aikakauskirjan numerossa 1/2017. Kirjoitus on osa laajempaa artikkelia, jonka kirjoittamisprosessissa on ollut mukana mielenterveyden kokemusasiantuntijoita. Lehti on vapaasti luettavissa täältä (Marin kirjoitus alkaa sivulta 54).