Aivot ja arvosidonnaisuus

Mielenterveydenhäiriöt ovat arvosidonnaisia asioita, vaikka niihin liittyisikin poikkeamia aivoissa. Varsinainen päätös siitä, mikä on tervettä ja mikä sairasta ja mikä on kuntoutumisessa oleellista, tehdään arvosidonnaisesti. Arvosidonnaisuus ei ole ongelma, mutta se on syytä tiedostaa.

Lue Mari Stenlundin kirjoitus sosiaalietiikka.fistä: http://blogs.helsinki.fi/socialethics/2016/03/14/aivot-ja-arvosidonnaisuus/