Mielioikeudet.net-verkosto

Mielioikeudet.net on pääasiassa vuosina 2016–2017 toiminut tutkimusta tekevä ja tutkimusperustaisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen verkosto, jonka toiminta päättyy vuoden 2018 loppuun mennessä. Verkosto perustuu teologisen etiikan ja sosiaalietiikan tutkija Mari Stenlundin tutkimustyöhön, jota hän on toteuttanut yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Kokemusasiantuntijat ovat ihmisiä, joilla on omakohtaista kokemusta mielenterveyden häiriöistä ja/tai psykiatrisesta hoidosta. Sivuston Kirjoitukset-osiossa on julkaistu myös verkostoon kuuluvien kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä mielioikeuksista.

Image of some wooden windows shutters
CC0 by artist Toa Heftiba via stocksnap.io

”Mielioikeuksilla” viitataan kaikkiin sellaisiin ihmisoikeuksiin, jotka liittyvät ihmisen mielen  suojaamiseen sekä yksilöiden ja yhteisöjen valmiuksiin toimia ”mielensä mukaan”. Verkoston erityisenä kiinnostuksen kohteena on oikeus mielenterveyteen ja sen suhde uskonnon- ja mielipiteenvapauteen psykiatrisen hoidon kysymyksissä: yhtäältä sopiva psykiatrinen hoito voi vahvistaa ihmisen valmiuksia, toisaalta psykiatriset pakkokeinot ja nöyryytys heikentävät niitä.

Image of blue-turqoise sky with some clouds
CC0 by artist Samilla Maioli via stocksnap.io

Samalla tavalla kuin esimerkiksi ”vapausoikeuksissa”, myös mielioikeuksissa on kyse oikeusperheestä, johon kuuluu useita yksittäisiä ihmisoikeuksia. Esimerkiksi seuraavat ihmisoikeudet voidaan liittää mielioikeuksien perheeseen:

Oikeus mielenterveyteen

Uskonnonvapaus

Vakaumuksenvapaus

Omantunnonvapaus

Ajatuksenvapaus

Mielipiteenvapaus

Sananvapaus

Itsemääräämisoikeus ja oikeus henkilökohtaiseen vapauteen

Oikeus itsensä kehittämiseen


Yhteydenotot:

  • anna.mari.stenlund@gmail.com
  • puh. 044 2841309

HUOM! Jos yhteydenottosi sisältää arkaluontoisia tietoja, ota yhteyttä puhelimitse sähköpostin lähettämisen sijaan.


Thegreenwebfoundation.org validates that this site works only on renewable energy
Mielioikeudet.net toimii uusiutuvista lähteistä saatavalla sähköllä.